Osnovno dejavnost predstavljajo bivalni del zavetišča, razdeljevalnica hrane in prenočišče.