fotka o nas

Objekt z bivalnim delom

Bivalni del je 24 urni program, ki omogoča celodnevno bivanje 28 uporabnikom, ki na ta način dobijo socialno pomoč v funkcionalni obliki. Na voljo jim je bivališče, prehrana, oskrba z obleko in obutvijo, skrb za higieno, vse vrste socialnih storitev so vedno na voljo. Namenjeno je brezdomcem, ki so imeli zadnje bivališče na območju mestne občine Ljubljana. Namestitev uporabnikov iz drugih občin, je mogoče le pod posebnimi pogoji (npr.: urgentno reševanje trenutne stiske) v primeru, da Zavetišče ni polno zasedeno. Uporabnik lahko vstopi v program z odločbo pristojnega centra za socialno delo. Na ta način dobi del denarne socialne pomoči v funkcionalni obliki (prispevek za stroške bivanja). Edini pogoj za sprejem oziroma uporabo storitev je primeren odnos do drugih uporabnikov in zaposlenih ter spoštovanje hišnega reda. Alkohol in nedovoljene droge niso dovoljeni, prav tako zavračamo vsako nasilje. Uporabnik, ki tega noče upoštevati v zavetišče nima vstopa.

Zavetišče ni negovalna ustanova, za to ni ne prostora, ne ustreznega osebja. Uporabnik zavetišča mora samostojno hoditi in biti sposoben skrbeti za osebno in skupno higieno.