Druge dejavnosti in storitve

Samooskrba

Samooskrba

Stanovalci Zavetišča v poletnem času skrbijo s pridelavo lastne zelenjave na vrtu za popestritev jedilnika.

Sodelovanje z drugimi projekti, ki se ukvarjajo z obravnavano populacijo

Sodelovanje z drugimi projekti, ki se ukvarjajo z obravnavano populacijo

Vsi, ki so se lotili projektov pomoči ljudem na dnu, so se prej ali slej
srečali tudi z nami. Z več kot 25 letnim delom smo si pridobili dragocene
izkušnje, ki smo jih vedno delili z vsemi, ki so želeli pomagati ali
potrebovali pomoč. Iz teh povezav je leta 2014 nastala vseslovenska
mre ža organizacij ki se ukvarjajo s pomo čjo brezdomcem z imenom
BREZDOMNI DO KLJUČA. S tako zastavljenim delom, se bomo lažje
povezovali z organizacijami izven Slovenije in enotneje nastopali do
zainteresiranih javnosti.

Sodelovanje s šolami

Sodelovanje s šolami

Sodelovanje s šolami poteka že od nastanka Zavetišče. Postali smo nekakšna učna baza za različne osnovne in srednje šole, kakor tudi fakultete različnih usmeritev. Sodelujemo z vsemi, ki pokažejo kakršenkoli interes.

Promocijsko delo – zagovorništvo

Promocijsko delo – zagovorništvo

Promocijsko delo – zagovorništvo, zajema vse stike z elektronskimi in tiskanimi mediji. V njih skušamo čim natančneje, predstaviti naše delo in prikazati naše uporabnike takšne kot v bistvu so torej povsem vsakdanji ljudje, z ekstremno nevsakdanjimi problemi, v skrajno nevsakdanji in nenormalni situaciji. Ljudi, ki so v nemogoči, nečloveški stiski. Pozabljeni, prezrti, zaničevani.

Socialna pomoč in animacijsko delo

Socialna pomoč in animacijsko delo

Socialna pomoč in animacijsko delo sta najpogostejši obliki socialnega dela v Zavetišču. Socialna pomočje na voljo vsem uporabnikom, vrata pisarne so ves čas odprta in samo od ljudi je odvisno kaj bodo izkoristili. Prvi pogovor se dostikrat razvije v vodenje, socialno urejanje ali katero od drugih oblik socialnega dela.
Takšno delo se lahko konča, ko ima uporabnik/-ca dovolj moči, da gre sam/-a po poti, ki vodi k rešitvi (krepitev moči). Veliko uporabnikov/-nic tega v trenutku, ko se znajdejo v Zavetišču ni več zmožnih. Pri teh gre bolj za socialno oskrbovanje, ki naj bi jim omogočilo kolikor toliko znosno življenje.
Z animiranjem se trudimo aktivirati čim večje število uporabnikov pri dnevnih aktivnostih v objektu na dvorišču in okolici. Največkrat gre za čiščenje in vzdrževanje. Poseben poudarek je na samopomoči, samoiniciativi in samoorganiziranosti uporabnikov.

Skrb za zdravstveno varstvo in higieno obutve

Skrb za zdravstveno varstvo in higieno obutve

Skrb za zdravstveno varstvo in higieno je eden od prikritih vidikov našega dela, pa zato nič manj pomemben. Z ustrezno detekcijo in sodelovanjem med uporabniki in delavci Zavetišča, imamo pod nadzorom obolevnost populacije, ki je zaradi ”življenjskega stila” močno na udaru poškodb, obolenj dihal, okvar povezanimi z zlorabo alkohola in drugih substanc ter psihičnimi težavami. Pri boleznih na katere smo še posebej pozorni je gotovo najnevarnejša tuberkuloza.
Vsi vemo, da je higiena vir zdravja, zato ima v Zavetišču vsak možnost da se uredi in poskrbi za svoj videz.

Zbiranje in razdeljevanje obleke in obutve

Zbiranje in razdeljevanje obleke in obutve

Zbiranje in razdeljevanje obleke in obutve poteka že vrsto let. Pri zbiranju smo odvisni predvsem od prebivalcev Ljubljane, ki poznajo naše delo in donatorjev, ki nam s prispevki lahko omogočajo nakup perila, nogavic, brisač in drugih nujnih stvari. Več o zbiranju in kako prispevati, si oglejte tukaj.