Razdeljevalnica hrane nudi uporabnikom enkrat dnevno topel obrok, lahko pa se med obiskom tudi umijejo in preoblečejo, ter pogovorijo z uslužbenci. Odprta je vsak dan od 11:00 do 13:00 in je namenjena vsem brezdomkam in brezdomcem, ki se znajdejo v Ljubljani brez ali z minimalnimi sredstvi za preživljanje. Razen Slovencev prihajajo v Razdeljevalnico ljudje z neurejenim statusom in zadnja leta ”tranzitni uporabniki” iz drugih evropskih držav. Edini pogoj za uporabo storitev je primeren odnos do drugih uporabnikov in zaposlenih ter spoštovanje hišnega reda. Alkohol in nedovoljene droge niso dovoljeni, prav tako zavračamo vsako nasilje. Uporabnik, ki tega noče upoštevati v zavetišče nima vstopa.

Storitev ni plačljiva. 

 

Med uporabniki je precejšnje število upokojenih, ki sicer ( še) imajo svoje bivališče, vendar jim pokojnina ne zadošča za preživetje. Populacija je prepletena z odvisniki od alkohola in prepovedanih drog, ki so prisotne predvsem pri mlajših. Mnogo uporabnikov ima psihične težave, ki jih skrajna stiska še povečuje.
Razdelilnico trenutno obišče vsak dan povprečno od 100 do 120 ljudi.