O zavetišču za brezdomce Ljubljana

Zavetišče je posebni program Centra za socialno delo Ljubljana-Center. Je prvo zavetišče za brezdomce v Sloveniji. Razvilo se je iz Razdeljevalnice hrane, ki je z delom pričela konec leta 1989. Zavetišče je bila osnova, model in izhodišče za mrežo podobnih programov po vsej Sloveniji. Zavetišče je izrazito nizkopražni program, ki naj bi omogočal preživetje ljudem, ki so povsem na dnu. Ustvariti skušamo pogoje, na katerih si lahko ljudje, ki poiščejo našo pomoč, pričnejo aktivno urejati svoj položaj.